Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czy w pozasłonecznym układzie planetarnym WASP-12 jest druga planeta?

Analiza precyzyjnych pomiarów prędkości radialnych gwiazdy WASP-12 wskazuje, że odkryta wokół niej w 2009 roku tranzytująca planeta, tzw. gorący Jowisz, obiega ją po orbicie o niezerowym mimośrodzie. Wynik ten jest zaskakujący, ponieważ modele dynamiczne przewidują szybkie ukołowienie orbity. Jednym z proponowanych wytłumaczeń obserwowanego stanu rzeczy jest hipoteza zakładająca istnienie w układzie drugiej planety, której oddziaływanie grawitacyjne zaburza ruch orbitalny gorącego Jowisza. Obserwacje chronometrażowe tranzytów przeprowadzone w latach 2009-2012 wskazują, że okres orbitalny tranzytującej planety wydaje się ulegać okresowym zmianom, co może potwierdzać hipotezę o dodatkowej planecie. Jednoczesna analiza danych chronometrażowych i prędkości radialnych wskazuje, że planeta ta ma masę około 0.1 masy Jowisza, okres obiegu jest ponad 3 razy dłuższy niż planety tranzytującej, a mimośród orbity ma zaskakująco dużą wartość wynoszącą 0.3. Symulacje numeryczne pokazują, że układ taki jest stabilny dynamicznie.

Data
08.10.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA