Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Galaktyki macierzyste radiowo-głośnych i radiowo-cichych aktywnych jąder galaktyk

dr Dorota Kozieł-Wierzbowska (OA UJ)

Abstrakt:
"Obserwowany zakres wartości parametru radiogłośności w aktywnych jądrach galaktyk (z ang. active galactic nuclei, AGN) jest niezmiernie duży, w zasadzie dla każdej wartości eddingtonowskiego tempa akrecji. Wynika stąd, że na efektywność produkcji dżetów radiowych może wpływać spin czarnej dziury lub strumień magnetyczny w centralnych regionach galaktyki. Wysoki strumień magnetyczny może być wynikiem procesów stochastycznych zachodzących w dysku akrecyjnym, lub może zostać skumulowany w centralnych regionach w okresie poprzedzającym aktywność centralnego AGN-u. W drugim przypadku możemy spodziewać się różnic we własnościach galaktyk macierzystych radiowo-głośnych i radiowo-cichych AGN-ów. Natomiast w pierwszym przypadku dla galaktyk o takim samym tempie akrecji nie powinniśmy obserwować znaczących różnic.
Aby porównać własności obserwacyjne galaktyk macierzystych radiowo-głośnych i radiowo-cichych galaktyk postanowiliśmy zbadać próbki tych obiektów dopasowane do siebie pod względem masy czarnej dziury, eddingtonowskiego tempa akrecji oraz redshiftu. Korzystając z katalogów spektroskopowych przeglądu SDSS wyselekcjonowaliśmy AGN-y optyczne typu II, oraz wyszczególniliśmy z nich galaktyki radiowo-głośne używając katalogu Best & Heckman (2012). Porównaliśmy wiele własności galaktyk macierzystych w tych dwóch grupach obiektów, jak m.in. masy galaktyk, kolor optyczny, współczynnik koncentracji, tempa powstawania gwiazd, szerokości linii, typy morfologiczne i ślady oddziaływania galaktyk. W swoim wystąpieniu przedstawię wyniki naszych porównań." /dr Dorota Kozieł-Wierzbowska z Obserwatorium Astronomicznego UJ

Data
29.05.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA