Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gromady galaktyk w promieniowaniu radiowym oraz w promieniowaniu X

Gromady galaktyk to największe grawitacyjnie ze sobą związane skupiska materii we Wszechświecie. Przestrzeń pomiędzy galaktykami wypełnia gorący gaz widoczny w promieniowaniu rentgenowskim oraz ciemna materia. Świecący w zakresie rentgenowskim gaz w gromadzie galaktyk powinien szybko się chłodzić wskutek emisji promieniowania. Obserwacje jednak nie potwierdzają obecności takiego gazu, co może byc spowodowane grzaniem gazu przez np. aktywne jądra galaktyk. Podczas seminarium przedstawię wyniki obserwacji kilku zwartych radiogalaktyk, z których jedna znajduje sie w centrum bardzo jasnej w zakresie rentgenowskim gromady galaktyk.

Data
05.11.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA