Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Monitorowanie aktywności słonecznej

Zaangażowane osoby
Gawrońska G.