Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polarymetria pulsów indywidualnych na niskich częstościach

dr Krzysztof Maciesiak (IA UZ)

Obserwacje pulsarów cierpią na brak dobrej jakości danych polarymetrycznych pulsów indywidualnych. Dotychczas badaniami pulsów indywidualnych zajmowano się sporadycznie, korzystając z danych słabej jakości i często bez polarymetrii. W związku z tym, złożono do GMRT projekt obserwacyjny o charakterze regularnego przeglądu nieba i w 2014 roku zostały przeprowadzone obserwacje polarymetryczne pulsów indywidualnych na niskich częstościach. Ostatecznie zostały zaobserwowane 123 pulsary, o okresach pomiędzy 0.1 a 8.5 s na dwóch częstościach 325 i 610 MHz. Wszystkie obserwacje były wykonane zarówno w pełnym trybie polarymetrycznym jak i interferometrycznym. Cały projekt obejmuje kilkanaście różnych zagadnień, które służą badaniu własności emisji pulsarów normalnych. Większość wciąż oczekuje na swoją kolej, jednakże część prac została już wykonana i ich wyniki przedstawię. Na początku zaprezentuję wyniki analizy uśrednionych w czasie własności emisji, które obejmują zależność stopnia polaryzacji profili średnich oraz charakterystykę kąta pozycyjnego polaryzacji (PPA) od stopnia utraty rotacyjnej energii kinetycznej. W dalszej części przedstawię wyniki z badań pulsów indywidualnych, które obejmują m.in. dryf subpulsów, nulling, zmiana trybów oraz zależność szerokości składowych profilu od okresu pulsara.

Data
13.03.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA