Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Projekt CREME - Comprehensive Research with Echelles on the Most interesting Eclipsing binaries

dr Krzysztof Hełminiak z CAMK Toruń

Streszczenie:
Projekt CREME jest dużym obserwacyjnym przeglądem rozdzielonych zaćmieniowych układów podwójnych za pomocą spektrografów wysokiej rozdzielczości. Celem projektu jest wyznaczenie dla kilkuset obiektów jak najbardziej kompletnego zestawu precyzyjnych parametrów gwiazdowych, w tym mas, promieni, jasności, temperatur efektywnych czy metaliczności.
W szczególności skupiamy się na układach zaćmieniowych ze składnikami należącymi do słabo zbadanych i stosunkowo nielicznych klas gwiazd, takich jak gwiazdy o bardzo małej lub bardzo dużej masie, olbrzymy, gwiazdy przed ciągiem głównym, czy układy wielokrotne. Interesujące dla nas są także takie pary, dla których parametry można wyznaczyć z ekstremalnie wysoką precyzją (< 0.5 %). W swoim wystąpieniu przedstawię historię projektu, jego obecny status, ciekawsze wyniki oraz plany na przyszłość.

Data
15.01.2018 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA