Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studentka astronomii stypendystką MNiSW!

Troje studentów WFAiIS otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017. Wśród nich jest studentka astronomii II stopnia - lic. Marta Dziełak, która w ramach pracy licencjackiej wykonanej pod opieką dr hab. Anny Bartkiewicz wyszukała słabe źródła emisji maserowej metanolu, przeglądając sto obszarów powstawania masywnych gwiazd. Pani Mart swoją pracę magisterską realizuje pod opieką dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, badając małe radiogalaktyki przy użyciu amerykańskiego interferometru VLA. Podczas wakacji, w ramach praktyk ERASMUS, zajmowała się danymi z sieci LOFAR, uczestnicząc w projekcie nowej analizy danych.

Serdecznie gratulujemy!