Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Teleskopy

Mała kamera

Mała Kamera to kamera CCD SBIG ST-7 dla której układem zbierającym światło jest obiektyw fotograficzny F/2.8 o ogniskowej 135mm. Kamera wykorzystuje teleskop Meade LX 200 jako układ prowadzący. W chwili obecnej teleskop wykorzystywany jest do przeglądu nieba SAVS.

Teleskop Cassegraina 60cm

Teleskop Cassegraina o średnicy zwierciadła 60 cm i ogniskowej F=750 cm wyposażony jest w kamerę CCD STL-1001E (matryca KAF 1001E, 1x1kx24m, pole widzenia około 9x9 arc min) wraz z zestawem filtrów UBVRI. Wykorzystywany jest do pomiarów fotometrycznych.

Teleskop Cassegraina-Schmidta 60/90 cm (TSC)

Teleskop może pracować w dwóch konfiguracjach:

  1. teleskop Cassegraina o średnicy zwierciadła głównego 90 cm i ogniskowej F=1350cm
  2. kamera Schmidta o średnicy płyty korekcyjnej 60 cm i ogniskowej F=180cm

Jako teleskop Cassegraina TSC wyposażony jest w spektrograf szczelinowy CCS (Copernicus Cassegrain Spectrograph, Richardson) umieszczony w ognisku Nasmytha.

RT-32

32-metrowa precyzyjna paraboliczna antena, zaprojektowana (inż. Z. Bujakowski ze współpracownikami) i zbudowana w Polsce jest w pełni sterowalnym teleskopem o klasycznym montażu azymut - elewacja. Zwierciadło główne złożone jest z 336 paneli, każdy wykonany z dokładnościa 0.35mm (średnie odchylenie standardowe). Panele zostały zamontowane, a następnie ustawione z dokładnościa większą od 0.2mm dzięki klasycznej, opartej na pomiarach laserowych, technice przeglądu. Finalna dokładność powierznchni jest więc limitowana dokładnością z jaką wykonane są poszczególne panele.