Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (luty 2012)

Ekstynkcja a Ciemna Energia

Prof. dr hab. Jacek Krełowski i prof. dr hab. Andrzej Strobel
Centrum Astronomii UMK

50 rocznica śmierci współzałożyciela Obserwatorium Astronomicznego UMK

26 lutego 2012 o godz. 12.00 w Kościele Akademickim pw. Ducha Św. zostanie odprawiona Msza św. w pięćdziesiątą rocznicę śmierci śp. WŁADYSŁAWA DZIEWULSKIEGO, profesora astronomii Uniwersytetu Stefana Batorego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pierwszego prorektora UMK i współtwórcy Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach.

Do udziału w modlitwie zapraszają Jego uczniowie.

Badanie orientacji galaktyk w strukturach

dr Włodzimierz Godłowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet w Opolu