Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Maj 2012)

Nowe karłowate w "period gap"

Arkadiusz Olech

Omówiona zostanie pokrótce ewolucja nowych karłowatych i jej związek z powstawaniem dziury okresowej. Przedstawię wyniki dwóch dużych kampanii obserwacyjnych poświęconych obiektom z period gap tj. YZ Cnc oraz SDSS J162520.29+120308.7

Highlights of an alternative cosmology

prof. Jayant Narlikar, Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune

This seminar will describe the main features of the Quasi-Steady State Cosmology authored by Fred Hoyle, Geoffrey Burbidge and this speaker. After a brief theoretical discussion of the model, some principal cosmological tests will be covered. These include the creation of light nuclei, Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR), dimming of distant supernovae and formation of large-scale structure. Two tests distinguishing it from standard cosmology will be proposed.

Kinematyka zewnętrznych (poza orbitą Słońca) obszarów Dysku Galaktyki

dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK

Ciemna materia i Ciemna energia to dwa terminy, które w ostatnich kilku dekadach zdominowały obraz współczesnej astronomii i nauki. Koronnym dowodem na istnienie ciemnej materii są obserwowane płaskie krzywe rotacji galaktyk spiralnych – stałe tempo ich obrotu także w obszarach poza zasięgiem obserwowanej materii. Ten fakt wskazuje na celowość ustalenia tempa rotacji także naszej Galaktyki w jej zewnętrznych obszarach. Do lat 60-ych przyjmowano, że obszary te rotują keplerowsko, czyli zgodnie z brakiem tam dodatkowej materii.

Gwiazdy Delta Scuti o dużych amplitudach (HADS-y): nowe odkrycia i perspektywy badań

prof. Andrzej Pigulski

Streszczenie: W swoim wystąpieniu scharakteryzuję gwiazdy typu Delta Scuti o dużych amplitudach (dawniej zwane cefeidami karłowatymi), po czym przedstawię najnowsze odkrycia związane z tymi gwiazdami, w szczególności dotyczące ich obecności w bliskich galaktykach. Pokażę też niektóre wyniki dla tych gwiazd uzyskane z danych Keplera. W końcu przedyskutuję w jaki sposób gwiazdy te mogą być pomocne w rozwiązaniu ogólniejszych problemów związanych z weryfikacją przewidywań teorii pulsacji, np. mechanizmu selekcji modów pulsacyjnych.

Galaktyka z SALT-a

Przy użyciu teleskopu SALT wykonaliśmy obserwacje galaktyki 0105+0014. Galaktyka ta należy do ciekawej klasy galaktyk o małej jasności powierzchniowej i jest najbliższą jasna galaktyką tego typu. Status ewolucyjny takich galaktyk jest niejasny, a celem było wyznaczenie masy centralnej czarnej dziury i sprawdzenie relacji masa czarnej dziury - dyspersja prędkości dla tej galaktyki.