Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Październik 2012)

Stypendium Sujkowskiego

Informujemy o możliwości ubiegania się o Stypendium Dr J.Sujkowskiego, które pochodzi z prywatnej darowizny.

Stypendium to przyznawane jest wyłącznie studentom kierunku astronomia lat II-III pierwszego stopnia oraz I-II drugiego stopnia, będącym w trudnej sytuacji materialnej, w pierwszej kolejności tym, którzy urodzili się na
Ziemi Chełmińskiej. Regulamin stypendium oraz definicja Ziemi Chełmińskiej umieszczone są na stronie internetowej (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/15945).

Zespół profesorów Niedzielskiego i Wolszczana odkrywa ślad wchłonięcia planety przez jej gwiazdę

dr Monika Adamów, prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, dr Eva Villaver, dr Grzegorz Nowak, prof. Aleksander Wolszczan

Międzynarodowy zespół astronomów kierowany przez Andrzeja Niedzielskiego (UMK) i Aleksandra Wolszczana (PennState), odkrywcy pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego, przedstawił pierwszy przykład niedawnego wchłonięcia planety przez starzejącą się gwiazdę.

Gromady galaktyk w promieniowaniu radiowym oraz w promieniowaniu X

Gromady galaktyk to największe grawitacyjnie ze sobą związane skupiska materii we Wszechświecie. Przestrzeń pomiędzy galaktykami wypełnia gorący gaz widoczny w promieniowaniu rentgenowskim oraz ciemna materia. Świecący w zakresie rentgenowskim gaz w gromadzie galaktyk powinien szybko się chłodzić wskutek emisji promieniowania. Obserwacje jednak nie potwierdzają obecności takiego gazu, co może byc spowodowane grzaniem gazu przez np. aktywne jądra galaktyk.

Rozhen Hα Stellar Survey

mgr Dinko Dimitrov

We present our project aiming to search for rare emission objects among different types of variable stars with remarkable Hα excess. The project is based on CCD observations with the NAO Rozhen 2m and 60cm telescopes by the use of narrow band RedC and HaN filters, as well as broad-band Sloan r' and i' filters. After successful tests, we are preparing to start systematic observations to realize a Rozhen Hα Stellar Survey (RHaSS) which for now will cover mainly the range 11-13 mag.

Projekt Solaris - prezentacja z Brukseli i demonstracja teleskopów na żywo

prof. Maciej Konacki, Milena Ratajczak, Piotr Sybilski, Stanisław Kozłowski

Celem projektu ,,Solaris'' jest poszukiwanie planet obiegających zaćmieniowe gwiazdy podwójne poprzez chronometraż zaćmień. W tym celu uruchamiamy 4 zrobotyzowane teleskopy na 3 kontynentach. W czasie seminarium przedstawimy aktualny stan prac.

Garść nowości z PTPS

Długofalowym celem Pensylwansko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PTPS) jest opis zmian układów planetarnych z ewolucją ich słońc. W tym celu gromadzone są za pomocą teleskopu Hobby-Eberly (HET) i jego spektrografu wysokiej rozdzielczości (HRS) precyzyjne pomiary prędkości radialnych około 1000 gwiazd na różnych etapach ewolucji. Projekt zaowocował już odkryciem towarzyszy o masach planetarnych przy 11 gwiazdach, głównie olbrzymach typu widmowego K. Jednym z ciekawszych wyników jest odkrycie prawdopodobnego zjawiska wchłonięcia planety przez olbrzyma BD+48 740.

Czy w pozasłonecznym układzie planetarnym WASP-12 jest druga planeta?

Analiza precyzyjnych pomiarów prędkości radialnych gwiazdy WASP-12 wskazuje, że odkryta wokół niej w 2009 roku tranzytująca planeta, tzw. gorący Jowisz, obiega ją po orbicie o niezerowym mimośrodzie. Wynik ten jest zaskakujący, ponieważ modele dynamiczne przewidują szybkie ukołowienie orbity. Jednym z proponowanych wytłumaczeń obserwowanego stanu rzeczy jest hipoteza zakładająca istnienie w układzie drugiej planety, której oddziaływanie grawitacyjne zaburza ruch orbitalny gorącego Jowisza.