Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Styczeń 2013)

The Gaia-ESO Spectroscopic Survey: First results

dr. Rodolfo Smiljanic, CAMK Toruń

The Gaia-ESO Public Spectroscopic Survey is a four years project that
is obtaining high-quality spectroscopy of some 100 000 Milky Way
stars, in the field and in open clusters. It covers all the major
components of the Milky Way. This survey will provide the first
homogeneous overview of the distributions of kinematics and chemical
element abundances in the Galaxy. This alone will revolutionise
knowledge of Galactic and stellar evolution. When combined with
precision astrometry from the Gaia satellite, the survey will allow

MOCCA - code for simulation of large star cluster evolution

prof. dr hab. Mirosław Giersz

First, I will very shortly discuss the main ideas behind the Monte Carlo method. I will point out its advantages and disadvantages. Then I will describe the newest version of the Monte Carlo code called MOCCA, which stands for MOnte Carlo star Cluster simulAtor. I will show the results of comparison between N-body and MOCCA simulations for system as large as N=200000 and briefly describe evolution of the blue straggler population in an evolving star cluster. And finally, I will discuss very preliminary results of simulations of initially very concentrated star clusters.

Nieliniowe symulacje wyjaśniające pola magnetyczne gwiazd Ap jako pozostałości po niestabilności Taylera

dr Jacek Szklarski, (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa)

Kilka procent z gwiazd typu A posiada pewne szczególne cechy: silne
powierzchniowe pola magnetyczne, długi okres rotacji i wyraźną
korelację między nachyleniem osi magnetycznej i czasem obrotu.
Określane są one gwiazdami typu Ap, a pochodzenie ich pól
magnetycznych jest nie do końca wytłumaczone. Ze względu na rotację