Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Listopad 2013)

Cepheus A: synchroniczna zmienność i wybuchy promieniowania metanolu

Cepheus A jest jednym z najbliższych obszarów formowania masywnych gwiazd. Przedstawione będą wyniki prawie 4-letnich obserwacji linii 6.7GHz metanolu za pomocą 32m radioteleskopu. Znaleziono skorelowane zmiany strumienia niektórych składników oraz wybuchy trwające 18-22 miesięcy. Dobrze określone charakterystyki zmienności silnie zawężają dotąd dyskutowane scenariusze pochodzenia maserów metanolu oraz mechanizmy ich pompowania.

Profesor Jacek Krełowski laureatem Nagrody Ministra Nauki 2013

Toruński astronom, prof. Jacek Krełowski z Katedry Astronomii i Astrofizyki Centrum Astronomii UMK otrzymał Nagrodę Ministra Nauki 2013 za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w dziedzinie nauk fizycznych. Prof. Krełowski zajmuje się m.in. badaniami spektroskopowymi ciemnej materii międzygwiazdowej. Międzynarodowe uznanie zapewniły prof. Krełowskiemu jego prace dotyczące struktur pasmowych pochodzących od cząsteczek międzygwiazdowych oraz jego obserwacje rozmytych linii międzygwiazdowych.

The gamma-ray emission from the pulsar magnetosphere: theoretical predictions and comparison with the Fermi LAT young pulsar population

dr Marco Pierbattista, CAMK Toruń

The exceptional results obtained in the last years from the Fermi Large Area Telescope (LAT) in detecting pulsars have produced a considerable increase of the high-energy pulsar population. The possibility to study the γ-ray pulsars with high statistics represents a unique opportunity to understand pulsar physics. Moreover it offers the possibility to constrain the most debated gap models through different techniques, from the comparison of the collective properties of a simulated population to the structure and morphology analysis of each γ-ray pulsar light-curve.

Fascynujący, dwuwymiarowy świat grafenu

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Dyrektor Instytutu Fizyki UMK

Grafen to dwuwymiarowy kryształ, o jednoatomowej grubości, zbudowany z atomów węgla tworzących płaską sieć heksagonalną.

Redshift drift and other tests of inhomogeneous pressure cosmology

prof dr hab Mariusz Dąbrowski (USz)

Prelegent: Mariusz Dąbrowski (Szczecin Cosmology Group, University of Szczecin)

Tytuł: Redshift drift and other tests of inhomogeneous pressure cosmology

Gdzie/kiedy: KRA, 14.00g piątek 8 list. 2013