Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (luty 2014)

Teleskopy naziemne wspomagają misje kosmiczne

dr Joanna Molenda-Żakowicz, UWr

Postęp, który dokonał się w astronomii w ostatnich latach, w dużej mierze możliwy był dzięki wykorzystaniu obserwacji satelitarnych. To dzięki nim dowiedzieliśmy się, np., że kosmos usiany jest planetami, albo tego, jak wyglądał Wszechświat ledwie 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Postęp ten nie dokonał się jednak bez wykorzystania obserwacji naziemnych, które niejednokrotnie były kluczem do zrozumienia obserwowanych zjawisk. W swoim wystąpieniu przedstawię, jaką rolę w poznawaniu kosmosu odgrywają obserwacje naziemne, szczególnie te, które można wykonać małymi teleskopami.

V4332 Sagittarii

prof. dr hab. Romuald Tylenda

Przedstawię historię czerwonej nowej V4332 Sgr, której rozbłysk był obserwowany 20 lat temu. Na początku XXI wieku, po wybuchu V838 Mon, zainteresowano się tym obiektem dokładniej, tym bardziej, że obserwacje spektroskopowe pokazały bardzo wyjątkowe widmo, jak na obiekty gwiazdowe: silne linie emisyjne atomów i molekuł na tle słabego kontinuum typu M. Pokażę, że aktualnie główny obiekt jest niewidoczny dla nas.