Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Marzec 2014)

Czy można określić kształt planetoid na podstawie obserwacji fotometrycznych?

prof. Tadeusz Michałowski, OA UAM

Obserwacje fotometryczne są nadal największym źródłem naszej wiedzy o fizycznych własnościach planetoid. Analiza tych danych obserwacyjnych pozwala określać m.in. kształt planetoid, ich okres rotacji czy też orientację osi obrotu. W wykładzie przedstawię metody wyznaczania tych parametrów oraz ograniczenia, z którymi mamy do czynienia przy tej analizie. Przedstawię również sposoby określenia kształtów planetoid, od prostych modeli trójosiowej elipsoidy aż do bardziej złożonych modeli wypukłych i niewypukłych.

Astrobiologia czyli czego możemy się nauczyć od wodnych niedźwiedzi

dr Łukasz Kaczmarek, UAM

Na początek chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat tego czym generalnie jest astrobiologia, z jakimi dziedzinami wiedzy się wiąże i czym generalnie się zajmuje. Następnie pokrótce zapoznamy się z niesporczakami czyli wodnymi niedźwiedziami, gdzie i jak żyją no i oczywiście jak wyglądają. Poznamy ich zdolności adaptacyjne i procesy odpowiedzialne za ich odporność. Dowiemy się wreszcie co one maję wspólnego z astrobiologią i dlaczego coraz większa liczba uczonych się nimi interesuje. Opowiem też o misjach kosmicznych, w których niesporczaki brały udział.

Kinematyka zewnętrznego obszaru dysku Drogi Mlecznej

dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK

Referat będzie niejako ko-referatem do wystąpienia pana Pietrukowicza w ostatni poniedziałek. Badania kinematyki gromad otwartych w zewnętrznych partiach dysku Drogi Mlecznej wykazują istnienie obszarów, w których ruch orbitalny wykazuje znaczne odstępstwa od oczekiwanego. Jest to, być może, efekt "mergingu" czyli pochłaniania przez naszą Galaktykę karłowatych sąsiadek.

Nierozwiązane zagadki Drogi Mlecznej

dr Paweł Pietrukowicz, Obserwatorium Astronomiczne UW

Położenie Słońca w naszej Galaktyce powoduje, że badania nad jej strukturą i ewolucją nie należą do łatwych. Współczesne wielkoskalowe przeglądy nieba, takie jak OGLE czy VVV, są na dobrej drodze do znalezienia odpowiedzi na różne kluczowe pytania.