Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Kwiecień 2014)

Planetezymale bliskie i dalekie: o ewolucji ciepłych dysków odłamkowych i rozpadzie rotacyjnym planetoid

dr hab. Tomasz Kwiatkowski, OA UAM

Pas planetoid oraz dysk Kuipera tworzą, odpowiednio, ciepły i zimny dysk odłamkowy (debris disk) wokół Słońca. Podobne dyski odkryto wokół wielu innych gwiazd. Badanie ich ewolucji wspomagane jest odkryciami fizyki planetoid, których fragmentacja zachodzi nie tylko na skutek wzajemnych zderzeń, lecz również rozpadu rotacyjnego. Wykład dotyczyć będzie badań tego ostatniego efektu i jego znaczenia dla teorii ewolucji ciepłych dysków odłamkowych w pobliżu innych gwiazd.

Spektroskopowy przegląd gwiazd typów widmowych A i F z pola Keplera

dr Ewa Niemczura, UWr

Podczas wykładu przedstawiony zostanie przegląd obserwacji spektroskopowych gwiazd z pola Keplera. Przedyskutowane będą wyniki analizy widm o wysokiej rozdzielczości gwiazd typów widmowych A i F (głównie obserwacje HERMES/Mercator, FIES/NOT, SOPHIE, ESPADONS). Przedstawione zostaną wyniki klasyfikacji widmowej oraz uzyskane parametry atmosferyczne i składy chemiczne gwiazd. Omówię również plany dotyczące obserwacji spektroskopowych gwiazd w nowych polach Keplera.