Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Maj 2014)

O rezonansach ruchu średniego w układach planetarnych

dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US

Badania powstawania i ewolucji układów planetarnych weszły w nową intensywną fazę rozwoju. Przyczynił się do tego fakt, że Układ Słoneczny przestał być jedynym znanym układem planetarnym. Do tej pory odkryto już 1112 układów w tym 460 zawierających więcej niż jedną planetę. Odkrycie układów pozasłonecznych nastąpiło w momencie, gdy struktura dynamiczna naszego Układu Słonecznego była już stosunkowo dobrze znana. Zdawano sobie doskonale sprawę, że obserwowany ruch obiektów naszego układu planetarnego jest konsekwencją działania siły grawitacyjnej.

Space weather impacts on technologies, ecological systems & human health in middle latitudes on the Earth

Elchin BABAYEV

Conditions on the Sun and in the solar wind, interplanetary space, the magnetosphere, ionosphere and thermosphere constitute the so called “Space Weather”; they can influence not only the performance and reliability of space-borne and ground-based technological systems, but can also endanger many kinds of human activities, particularly in connection to human life itself and human health.

Analiza orientacji galaktyk

mgr Paulina Pajowska

Problem formowania galaktyk i ich struktur jest jednym z kluczowych problemów współczesnej astronomii pozagalaktycznej. Badanie orientacji galaktyk jest prostym ale fundamentalnym ograniczeniem na każdy model formowania się galaktyk. W trakcie wystąpienia zostaną omówione metody badania orientacji galaktyk i ich ulepszenia zaproponowane w ostatnim czasie przez nasz zespół badawczy. Następnie omówione zostaną wyniki badań dotyczące orientacji galaktyk w gromadach i grupach galaktyk.

Współczesne symulacje kosmologiczne N-body vs. niejednorodny Wszechświat (Jaka jest przyszłość symulacji kosmologicznych?)

mgr Tomasz Kazimierczak

Współczesne symulacje kosmologiczne to przede wszystkim symulacje N-body operte o model standardowy kosmologi (LCDM). Dwa główne numeryczne podejścia do symulacji N-body to SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) oraz AMD (Adaptive Mesh Refinment). Każde z nich ma swoje wady i zalety. Całkiem niedawno powstał nowy kod, AREPO, który łączy dobre strony dwóch powyższych podejść.