Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Listopad 2014)

"Cagliari, Sardynia" - 12. Sympozjum Europejskiej Sieci VLBI.

Sympozja EVN odbywają się co dwa lata i są okazją do prezentacji oraz dyskusji o najnowszych osiągnięciach dokonanych przy pomocy techniki VLBI. W tym roku sześć osób z CA UMK uczestniczyło w 12. Sympozjum EVN w Cagliari na Sardynii. W referacie podsumuję nasz udział w konferencji oraz zaprezentuję wybrane doniesienia naukowe. Sympozjum było też okazją do wycieczki do nowego 64-m radioteleskopu (Sardinia Radio Telescope), który już niedługo powinien dołączyć do wspólnych obserwacji z EVN.

Symulacje numeryczne fal Alfvena w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słonecznej

mgr Piotr Chmielewski

Intensywne obserwacje Słońca dostarczyły nam w ostatnim dwudziestoleciu niezliczonej ilości danych obserwacyjnych, ukazujących wyjątkową rolę procesów falowych w dynamice atmosfery naszej gwiazdy. Jednakże pomimo tak dużej ilości obserwacji i coraz większej liczby odkrytych i wyjaśnionych zjawisk, wciąż nie znamy odpowiedzi na choćby najbardziej fundamentalne pytanie dotyczące sposobu ogrzewania korony słonecznej i przyspieszania wiatru słonecznego.

Czerwone olbrzymy w układach podwójnych zaćmieniowych

mgr Milena Ratajczak

Nie sposób przecenić znaczenia gwiazd podwójnych zaćmieniowych dla astrofizyki. W erze dostarczających olbrzymie ilości danych przeglądów nieba liczba pomiarów dla układów podwójnych pozwala na wybranie tych obiektów, które są dla nas szczególnie interesujące. Czerwone olbrzymy należą do gwiazd, których poznanie wciąż wymaga wysokiej jakości obserwacji umożliwiających wyznaczenie ich parametrów z wysoką dokładnością. Dlatego szczególnie istotnym jest poszukiwanie takich obiektów w układach podwójnych.