Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Grudzień 2014)

Damian Puchalski - stypendystą MNiSW!

Pan Damian Puchalski, student pierwszego roku studiów uzupełniających na kierunku astronomia, został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda ta została przyznana za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Zainteresowania naukowe pana Puchalskiego skupiają się głównie wokół planet w pozasłonecznych układach planetarnych. Student współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi. Odbył staże obserwacyjne w obserwatoriach w Bułgarii i Hiszpanii. Jest współautorem 4 recenzowanych prac naukowych i kilku doniesień konferencyjnych. Gratulujemy!

RT-4 inspiruje!

Marta Masłowska, uczennica IV klasy, zainspirowana radioteleskopem RT-4 w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, wykonała piękną Bożonarodzeniową Szopkę z modelem anteny na pierwszym planie. Gratulujemy pomysłu! Praca brała udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Kujawsko-Pomorska Szopka Bożonarodzeniowa".
10849937_10153135525819311_6097210070490697691_n.jpgfot. Renata Masłowska, źródło: Facebook

Powstawanie planet w wyniku połączonego działania niestabilności płynowych w dyskach protoplanetarnych

dr Kacper Kowalik

Zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia o godz. 11.15, w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kacpra Kowalika, pt.

"Powstawanie planet w wyniku połączonego działania niestabilności płynowych w dyskach protoplanetarnych."

Popularyzator Nauki 2014

popularyzator_nauki_2014_1.jpgZdjęcie nr 1: Prof. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny Uranii, wygłasza podziękowania po otrzymaniu przez redakcję "Uranii - Postępów Astronomii" Wyróżnienia Specjalnego w konkursie Popularyzator Nauki 2014. Po lewej Lidia Sobańska, p.o. prezesa PAP oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa. Fot.: Krzysztof Czart / Urania.

Parametry gwiazd w próbce PTPS

Jedna z najbardziej efektywnych technik poszukiwania planet pozasłonecznych, metoda prędkości radialnych, bazuje na podstawowych informacjach dotyczących obserwowanych gwiazd. W celu opisu pozasłonecznego układu planetarnego niezbędne jest wyznaczenie parametrów gwiazdowych z jak największą precyzją. Zaprezentowane zostaną podstawowe parametry atmosferyczne, masy i promienie dla ponad 700 gwiazd, głównie olbrzymów i podolbrzymów, z kompletnej próbki 1000 gwiazd z Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PTPS).