Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (luty 2015)

Cząsteczki dwuatomowe w ośrodku międzygwiazdowym

dr Tomasz Weselak

Molekuły dwuatomowe dostarczają szeregu cennych informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego. Stało się to możliwe zwłaszcza
w ostatnim czasie dzięki obserwacjom prowadzonym w ultrafiolecie za pomocą spektrografów zainstalowanych na instrumentach o dużej średnicy (MAESTRO, FEROS, HARPS, UVES). Widma wysokiej jakości mogą posłużyć do ustalenia dokładnych wartości parametrów molekularnych pozwalających w efekcie na precyzyjne wyznaczenie gęstości kolumnowych w kierunku rozpatrywanych obiektów.