Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Kwiecień 2015)

Czy Nowa Heweliusza 1670 była czerwoną?

prof. dr hab. Romuald Tylenda

W latach 1670-72 Jan Heweliusz obserwował nową gwiazdę w gwiazdozbiorze Łabędzia. Krzywa blasku miała wyraźne trzy maksima w odstępach 10-cio miesięcznych. W maksimum z 1671 r. gwiazda osiągnęła wizualną jasność blisko 2.5 mag. Pomimo tak nietypowej krzywej blasku, do końca XX wieku obiekt był uważany za nową klasyczną. Do dziś nie zidentyfikowano gwiazdowej pozostałości wybuchu w zakresie optycznym. Obserwuje się jedynie słabą mgławicę emisyjną w otoczeniu pozycji nowej z 1670 r. We współczesnych katalogach gwiazd zmiennych, obiekt nosi nazwę CK Vul.

BRITE - pierwsze wyniki

prof. dr hab. Andrzej Pigulski

Konstelacja BRITE, zespół pięciu nanosatelitów, w tym dwóch polskich, prowadzi obserwacje w dwóch pasmach już od ponad roku. Celem misji BRITE jest zbadanie zmienności najjaśniejszych gwiazd na niebie, które najczęściej są też jednymi z najmasywniejszych gwiazd, o bardzo dużych mocach promieniowania. Wiele z nich to gwiazdy pulsujące, co pozwala na wykorzystanie asterosejsmologii w tych badaniach. Podczas swojego wystąpienia przedstawię kontekst naukowy misji, jej możliwości i problemy oraz pokażę pierwsze wyniki.

Zjawiska tymczasowe w misji Gaia i przeglądzie OGLE

dr hab. Łukasz Wyrzykowski (UW)

Zjawiska tymczasowe mogą być bardzo użytecznym narzędziem astrofizycznym do badania Wszechświata, od planet pozasłonecznych po supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk i ewolucję Wszechświata. W moim wystąpieniu zaprezentuję subiektywny wybór różnych zastosowań zjawisk tymczasowych, w szczególności zjawisk mikrosoczewkowania i supernowych z misji Gaia, wystrzelonej przez ESA w grudniu 2013 oraz przeglądu OGLE-IV. Przedstawię pierwsze wyniki programu Gaia Science Alerts oraz plany wykorzystania zjawisk tymczasowych z Gaia i OGLE.

The Origin of stream and sporadic meteors, comets or asteroids

prof. dr hab. Tadeusz Jopek

Asteroids and Comets that come close to the Earths orbit are called Near Earth Objects (NEOs). Any dust ejected from them, meteoroid streams will formed a meteoroid stream with orbits that are similar to that of the parent body. If the Earth passes through such a stream, the meteoroids will ablate and produce meteors that are as meteor showers.