Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Czerwiec 2015)

Zagadka kwazarów o szerokich liniach absorpcyjnych

Pośród 15% -30% galaktyk aktywnych obserwuje się wypływy wysoce zjonizowanej materii. Ich obecność manifestuje się poprzez szerokie linie absorpcyjne występujące w widmach kwazarów typu BAL – ang. Broad Absorption Lines. Powstawanie wypływów może być powiązane z ewolucją galaktyk radiowo-głośnych. Uważa się, że kwazary typu BAL mogą powstawać we wczesnych etapach ewolucji - „scenariusz ewolucyjny”. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że struktury produkujące szerokie linie absorpcyjne znajdują się we wszystkich galaktykach aktywnych.