Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Październik 2015)

Godziny Rektorskie

Decyzją JM Rektora 2 listopada będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym najbliższe seminarium ogólne odbędzie się w poniedziałek 9 listopada 2015 r.

Polska część teleskopu LOFAR

dr Leszek P. Błaszkiewicz

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje o systemie interferometrycznym Lofar. Jednak główny nacisk położony zostanie na przekazanie informacji na temat polskiej części realizowanej przez 4 ośrodki w ramach konsorcjum POLFAR. Prelegent pokaże kolejne etapy budowy stacji oraz przedstawi obszary badań, w których Lofar będzie wykorzystywany.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta

dr Krzysztof Czart

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 19 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta
Tytuł rozprawy: Określenie globalnych charakterystyk i własności gwiazd Wolfa-Rayeta na podstawie ich widm, rozkładu przestrzennego i członkostwa w gromadach i asocjacjach.
Promotor: dr hab. Andrzej Strobel
Recenzenci: dr hab. Piotr Gnaciński (Uniwersytet Gdański)

Dynamo napędzane promieniowaniem kosmicznym w galaktykach spiralnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Wóltańskiego miała miejsce 12 października br. w sali seminaryjnej Centrum Astronomii w Piwnicach.

Fotometryczne właściwości trzech szybkich gwiazd nowych

dr Ernest Świerczyński

12 października 2015 r. w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Świerczyńskiego