Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Grudzień 2015)

Świąteczne życzenia 2015

W Święta Bożego Narodzenia
rodzinnego ciepła, radości i spokoju.

W Nowym 2016 Roku
optymizmu, wiary w pogodne jutro,
nieprzerwanego pasma sukcesów
oraz siły i wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonych celów.
dsc_0837.jpg

Wybrane aspekty kosmologii relatywistycznej

Ogólna teoria względności odgrywa olbrzymią rolę w dziedzinie kosmologii. Pomimo ogromnego postępu w metodach znajdywania rozwiązań równań Einsteina, u podstaw najczęściej dzisiaj stosowanego modelu kosmologicznego, LCDM, leży jedna z najprostszych metryk, metryka FLRW (zakładająca izotropowość i jednorodność rozkładu energii). W mojej prezentacji omówię wybrane, alternatywne do bazujących na FLRW, metody opisu Wszechświata oraz postaram się odpowiedzieć na krytykę jednej z nich - formalizmu Bucherta.