Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Styczeń 2016)

Semi-empirical analysis of SDSS galaxies: The SEAGal view

Natalia Vale Asari (UFSC, Florianopolis, Brazil), Grazyna Stasińska (LUTH, Observatoire de Paris)

The Sloan Digital Sky Survey (SDSS) obtained spectra of nearly a million of galaxies and organized them in a public database. Many groups of researchers analyzed those data with different techniques and (sometimes) different results. Here we present a selection of the results obtained by the STARLIGHT/SEAGal group, with emphasis on differences with other groups, especially as concerns the emission-line classification of galaxies. In particular, we will argue for the importance of the generally ignored class of retired galaxies.

W poszukiwaniu natury okresowych źródeł promieniowania maserowego

Jednym z intrygujących i nieoczekiwanych zjawisk w obszarach formowania gwiazd są okresowe zmiany natężenia promieniowania linii maserowych metanolu. Żaden z kilku proponowanych dotąd modeli nie wyjaśnia podstawowych cech okresowych wybuchów takich jak: względna amplituda, kształt krzywej blasku, albo okres. Za pomocą 32m radioteleskopu udało się znaleźć obiekt wykazujący okresowe i naprzemienne zmiany gęstości strumienia w liniach metanolu i pary wodnej. Przedstawione będą możliwe implikacje tego odkrycia dla modeli teoretycznych.

Rezonans Laplace'a w układzie planetarnym super-Ziemi Kepler-60

Dzięki obserwacjom sondy fotometrycznej KEPLER (NASA) odkryto ok. 5000 planet, kilka razy więcej, niż we wszystkich przeglądach naziemnych. Około 10-20% tej populacji stanowią systemy wielokrotne złożone z tzw. super-Ziemi. Celem seminarium jest przedstawienie metody i wyników modelu obserwacji TTV (Transit Timing Variation) systemu trzech planet gwiazdy Kepler-60. Okazał się on pierwszym układem super-Ziemi związanych silnym rezonansem orbitalnym, który jest odpowiednikiem rezonansu Laplace'a (1784) księżyców galileuszowych (Io, Europa i Ganimedes).

Maser Surveys and Spectral Energy Distribution Studies of Oxygen-rich Evolved Stars with High Velocity Jets

dr Bosco Yung, CAMK Toruń

Intermediate-mass stars such as our Sun will go through the asymptotic giant branch (AGB) phase and the post-AGB phase during their late-stage of stellar evolution, before reaching the planetary nebula (PN) phase. It is observed that high velocity jets are associated with some objects from the late/post-AGB phases. The mechanism behind these jets are still unclear, but it is suggested that such jets play an important role in shaping a spherical AGB star to a bipolar or even multi-polar PN. In this presentation, results of two maser surveys (for H2O and OH masers) are reported.