Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Marzec 2016)

Zgrubienie centralne w Drodze Mlecznej

Zaprezentuję w skrócie niełatwy do badania obiekt jakim jest zgrubienie centralne w naszej Galaktyce, a w którym znajdują się mgławice planetarne dość szczegółowo przeze mnie ostatnio analizowane. Następnie opowiem o tym jak znajomość wieku tego zgrubienia wpłynęła na wyznaczenia tempa ewolucji gwiazd na etapie post-AGB, o tym jak możemy szacować tempo tworzenia gwiazd oraz zależność IFMR (masa początkowa - masa końcowa) oraz o tym co możemy wydedukować na temat pochodzenia zgrubienia centralnego. Wszystko to dzięki analizie kinematycznej mgławic planetarnych.

Toruńscy astronomowie i fizycy w projekcie E-ELT

prof. Andrzej Niedzielski

e-elt.jpgWizualizacja budowanego już teleskopu E-ELT. fot. Credit: ESO/L. Calçada

Szczegółowe informacje na stronie UMK: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20160323161836

Astronom z UMK zaobserwował spadającą planetę

Dr Gracjan Maciejewski z Centrum Astronomii UMK wraz z kierowanym przez siebie międzynarodowym zespołem badawczym zaobserwował zjawisko świadczące o tym, że jedna z pozasłonecznych planet spada na swoją macierzystą gwiazdę.

Wieloepokowe obserwacje VLBI radiogalaktyki 0932+075

Radiogalaktyka 0932+075 jest badana metodami interferometrii radiowej od około 20 lat. Na początku celem tych badań prowadzonych przez zespół z Uniwersytetu w Manchester pracujący nad Cosmic Lens All-Sky Survey (CLASS) było ustalenie, czy jej widoma struktura radiowa nie jest aby efektem soczewkowania grawitacyjnego. Obserwacja VLBI z 1997 roku dała jednak wynik negatywny, ale z drugiej strony pozwoliła na postawienie innej hipotezy, mianowicie że 0932+075 należy do klasy Compact Symmetric Objects, które uważa się za młode albo "odmłodzone", czyli ponownie uaktywnione, AGN-y.

Przegląd emisji maserowej metanolu siecią EVN

W latach 2004-2010 wykonaliśmy 13 sesji obserwacyjnych w kierunku ponad 60 obiektów narodzin masywnych gwiazd w Galaktyce, gdzie

Fundamentalne parametry fizyczne gwiazd: podczerwone barwy własne (V – λIR)o, jasności absolutne MV

dr Walter Wegner

Treścią referatu jest "przedstawienie wyników wyznaczenia przy pomocy jednolitej metody diagramów dwubarwnych podczerwonych barw własnych gwiazd (V – λ)o w całym zakresie typów widmowych i klas jasności Sp/L. Znajomość podczerwonych barw własnych umożliwia oszacowanie parametru R – stosunku całkowitej ekstynkcji do selektywnej a następnie dokładniejsze wyznaczenie w kierunku tych gwiazd całkowitej ekstynkcji Av .

Selected scientific topics studied in low, medium and high frequency electromagnetic waves, from 0.03 Hz to ~10$^{29}$ Hz

prof. dr hab. Michał Ostrowski, OA UJ

I plan to present a few recent scientific results obtained by my collaborators in Krakow. It will include studies extending from extremely low frequency (ELF; 0.03-300 Hz) electromagnetic waves revealing ionosphere modifications by powerful X-ray-UV solar flares and related energetic proton streams, through optical polarization studies of microflaring in blazars, GRB afterglow light curves analysis in X-rays, to conclude with information about the current work in Poland on the small Cherenkov telescope SST-1M for the Cherenkov Telescope Array observatory.