Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Grudzień 2016)

Molecules, Quantum Chemistry, Spectroscopy

dr Marcin Gronowski

Molecules are in nearly all types of astronomical objects: diffuse interstellar clouds, dense molecular clouds, star forming regions, and envelopes of evolved stars. Except for a few of the simplest species like hydrogen (H2), most polyatomic molecules have a low abundance. In spite of this, they are excellent probes of physical conditions in the extraterrestrial environments in which they are found. Their spectra and abundances depend on the temperature, density, and radiation field. However, such detailed pictures cannot be obtained without

Studentka astronomii stypendystką MNiSW!

Troje studentów WFAiIS otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017. Wśród nich jest studentka astronomii II stopnia - lic. Marta Dziełak, która w ramach pracy licencjackiej wykonanej pod opieką dr hab. Anny Bartkiewicz wyszukała słabe źródła emisji maserowej metanolu, przeglądając sto obszarów powstawania masywnych gwiazd. Pani Mart swoją pracę magisterską realizuje pod opieką dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, badając małe radiogalaktyki przy użyciu amerykańskiego interferometru VLA.

Symulacje gromad gwiazdowych kodem MOCCA -- aktualny stan rozwoju i plany na przyszłość

dr Arkadiusz Hypki (OA UAM)

Na seminarium zostaną przedstawione główne zalety i cechy kodu MOCCA, który służy do przeprowadzania bardzo dokładnych symulacji numerycznych gromad gwiazdowych. Podczas seminarium zostaną przedstawione wybrane projekty, które zostały zrealizowane przy współudziale wyników uzyskanych tym kodem oraz przedstawione będą obecnie trwające i planowane projekty. Kod MOCCA jest już szeroko znany w społeczności badaczy zajmujących się gęstymi systemami gwiazdowymi, a dzięki kolejnym otwieranym współpracom kod zyskuje jeszcze bardziej na popularności.

Planety innych słońc

Pensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Niedzielski pojawił się na stronie NCN jako przykład finansowania nauki. Szczegółowy opis znajdziemy pod adresem: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/niedzielski-andrzej

Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom 2015/2016

W sobotę 3 grudnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom 2015/2016. Wśród absolwentów astronomii byli: mgr Katarzyna Rusinek, mgr Mirosława Aramowicz, mgr Dariusz Kubicki i licencjat Monika Stangret. Serdecznie gratulujemy!
75.jpg