Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Czerwiec 2017)

Naukowa Petarda - piknik naukowy w Młynie Wiedzy w Toruniu

Podczas pikniku naukowego organizowanego przez Młyn Wiedzy w Toruniu wystawiono stanowisko zdalnego sterowania 32-metrowym radioteleskopem znajdującym się w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia. W ramach atrakcji można było sterować radioteleskopem na żywo, a także podglądać parametry odbieranych kosmicznych sygnałów radiowych.