Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (Grudzień 2017)

„Pulsary z maksimum energii w widmie około 1 GHz”

dr hab. Wojciech Lewandowski z Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila

Streszczenie:

„Pulsary z maksimum energii w widmie około 1 GHz”

dr hab. Wojciech Lewandowski z Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila

Streszczenie:

"Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego"

dr Krzysztof Czart

Streszczenie:
Do statutowych celów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) należy popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. Realizowane jest to w różnorodny sposób, od inicjatyw skierowanych bezpośrednio do astronomów, po projekty dla ogółu społeczeństwa.