Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (01.2015)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Spatially resolved observations of planetary nebulae by Herschel Space Observatory

prof. dr hab. Ryszard Szczerba

3.5 metrowe zwierciadło teleskopu Herschela pozwoliło na uzyskanie najwyższej jak dotychczas rozdzielczości przestrzennej w dalekiej podczerwieni. W czasie mojego wystąpienia omówię zastosowanie instrumentów znajdujących się na pokładzie Herschela do rozdzielonych przestrzennie obserwacji mgławic planetarnych. Obserwacje takie pozwalają na badanie warunków fizycznych i składu chemicznego materii znajdującej się w różnej odległości od gwiazdy centralnej.

Wyznaczenie jasności absolutnych i innych własności gwiazd Wolfa-Rayeta

dr Krzysztof Czart

Omówione zostaną wyznaczenia odległości do grupy gwiazd Wolfa-Rayeta oparte o pomiary linii międzygwiazdowych i uzyskane na ich podstawie jasności absolutne do tych gwiazd. W dalszej części przedstawione zostaną także inne wyznaczone własności gwiazd Wolfa-Rayeta i analizy związków gwiazd Wolfa-Rayeta z gromadami otwartymi i asocjacjami.

Przyspieszenie topologiczne w symulacjach N-ciał

dr Zbigniew Buliński

Wyjaśnienie zjawiska przyspieszenia topologicznego oraz przedstawienie kilku przestrzeni topologicznych najbardziej atrakcyjnych ze względów kosmologicznych. Rozszerzenia tego zagadnienia na struktury zbudowane z wielu obiektów. Zbadanie zjawiska przyspieszenia topologicznego poprzez symulacje N-ciał, w przestrzeniach o różnych topologiach.

Krótkie prezentacje niedawno złożonych prac doktorskich

dr Zbigniew Buliński, dr Krzysztof Czart

„Przyspieszenie topologiczne w symulacjach N-ciał", mgr Zbigniew Buliński

Streszczenie:
Wyjaśnienie zjawiska przyspieszenia topologicznego oraz przedstawienie kilku przestrzeni topologicznych najbardziej atrakcyjnych ze względów kosmologicznych. Rozszerzenia tego zagadnienia na struktury zbudowane z wielu obiektów. Zbadanie zjawiska przyspieszenia topologicznego poprzez symulacje N-ciał, w przestrzeniach o różnych topologiach.

„Wyznaczeniu jasności absolutnych i innych własności gwiazd Wolfa-Rayeta”, mgr Krzysztof Czart