Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (02.2015)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Czy pozostałości po supernowych to kosmiczne pevatrony?

dr hab. Jacek Niemiec

Fale uderzeniowe pozostałości po wybuchach supernowych powszechnie uważa się za źródła galaktycznych promieni kosmicznych o energiach przewyższających 10^15 eV, czyli za kosmiczne pevatrony. W czasie mojego wystąpienia omówię wybrane obserwacyjne i teoretyczne argumenty wspierające ten paradygmat, jak również nakreślę problemy, które wymagają dalszych badań. Przedstawię także spodziewany wkład w rozstrzygnięcie zagadki pochodzenia promieni kosmicznych jaki dokona się dzięki budowie największego obserwatorium promieniowania gamma najwyższych energii Cherenkov Telescope Array (CTA).