Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (06.2015)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Zagadka kwazarów o szerokich liniach absorpcyjnych

Pośród 15% -30% galaktyk aktywnych obserwuje się wypływy wysoce zjonizowanej materii. Ich obecność manifestuje się poprzez szerokie linie absorpcyjne występujące w widmach kwazarów typu BAL – ang. Broad Absorption Lines. Powstawanie wypływów może być powiązane z ewolucją galaktyk radiowo-głośnych. Uważa się, że kwazary typu BAL mogą powstawać we wczesnych etapach ewolucji - „scenariusz ewolucyjny”. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że struktury produkujące szerokie linie absorpcyjne znajdują się we wszystkich galaktykach aktywnych.

Kinematyczny efekt backreaction w kosmologicznych symulacjach N-body

Kosmologiczne symulacjie N-body to podstawowy sposób na modelowanie wielkoskalowej struktury Wszechświata. Oparte są one o standardowy model kosmologii LCDM, który bazuje na równaniach Friedmanna - jednorodnym rozwiązaniu równań Einsteina. Powszechnie uważa się, choć nie jest to w pełni wykazane, że Newtonowska grawitacja, której równania używa się w symulacjach, jest bardzo dobrym przybliżeniem jednorodnych równań OTW (tj. metryka FLRW). Jednak nie znane jest jeszcze jak duży wpływ mają niejednorodności na jednorodną metrykę FLRW - tzw. efekt Backreaction.