Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (11.2015)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Detection & dynamical aspects of extrasolar circumbinary companions/planets

dr Tobias C. Hinse, Korea Astronomy & Space Science Institute

In my talk I will discuss the detection and dynamical properties of circumbinary extrasolar planetary systems. I will pay special attention to the detection of circumbinary companions using the light-travel time effect and highlight some problems of proposed systems discovered from ground-based observations. In addition, I will briefly review the latest discoveries of circumbinary planets detected by the Kepler space telescope.

Badanie zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów

dr Wojciech Lewandowski, Instytut Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

W czasie propagacji przez ośrodek międzygwiazdowy sygnały radiowe od pulsarów ulegają wpływowi kilku różnych zjawisk zachodzących w znajdującej się w nim materii zjonizowanej. W obserwacjach widzimy efekty dyspersji międzygwiazdowej, rozpraszania fal radiowych oraz scyntylacji. Dla większości astronomów zajmujących się pulsarami radiowymi są to efekty, których wpływ trzeba usunąć z danych, by móc badać gwiazdy neutronowe jako takie. Jednakże obserwacje te mogą też zostać użyte do badania zjonizowanego składnika materii międzygwiazdowej w którym wspominane efekty występują.

Ewolucja radiogalaktyk (Evolution of radio galaxies)

dr hab. Marek Jamrozy, OA UJ

One of the requirements in understanding the evolution of radio galaxies is to determine physical parameters of their central AGN. These parameters can be obtained through a multi-frequency radio data analysis. I will show some interesting examples of anomalous radio galaxies and results of their studies.

Gamma Ray Bursts. The death throes of massive stars

dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN

Gamma Ray Bursts are short, transient events, observed isotropically on the sky at a rate of up to a few times per day. The energetics of the bursts indicates that they must be associated with a cosmic explosion of an enormous power, when a new black hole is born and accretes material from its surrounding at a very high rate. This process leads to the formation of an ultra-relativistic jets responsible for the prompt gamma emission.

Godziny Rektorskie

Decyzją JM Rektora 2 listopada będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym najbliższe seminarium ogólne odbędzie się w poniedziałek 9 listopada 2015 r.