Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (03.2016)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Wieloepokowe obserwacje VLBI radiogalaktyki 0932+075

Radiogalaktyka 0932+075 jest badana metodami interferometrii radiowej od około 20 lat. Na początku celem tych badań prowadzonych przez zespół z Uniwersytetu w Manchester pracujący nad Cosmic Lens All-Sky Survey (CLASS) było ustalenie, czy jej widoma struktura radiowa nie jest aby efektem soczewkowania grawitacyjnego. Obserwacja VLBI z 1997 roku dała jednak wynik negatywny, ale z drugiej strony pozwoliła na postawienie innej hipotezy, mianowicie że 0932+075 należy do klasy Compact Symmetric Objects, które uważa się za młode albo "odmłodzone", czyli ponownie uaktywnione, AGN-y.

Przegląd emisji maserowej metanolu siecią EVN

W latach 2004-2010 wykonaliśmy 13 sesji obserwacyjnych w kierunku ponad 60 obiektów narodzin masywnych gwiazd w Galaktyce, gdzie

Fundamentalne parametry fizyczne gwiazd: podczerwone barwy własne (V – λIR)o, jasności absolutne MV

dr Walter Wegner

Treścią referatu jest "przedstawienie wyników wyznaczenia przy pomocy jednolitej metody diagramów dwubarwnych podczerwonych barw własnych gwiazd (V – λ)o w całym zakresie typów widmowych i klas jasności Sp/L. Znajomość podczerwonych barw własnych umożliwia oszacowanie parametru R – stosunku całkowitej ekstynkcji do selektywnej a następnie dokładniejsze wyznaczenie w kierunku tych gwiazd całkowitej ekstynkcji Av .