Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (01.2017)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Jasne gwiazdy zmienne w obserwacjach BRITE

dr Ewa Niemczura

Pierwsze satelity konstelacji BRITE zaczęły obserwować już w 2013 roku. Od tego czasu zebrane zostały obserwacje fotometryczne dla prawie 400 jasnych gwiazd. W trakcie seminarium opowiem jaki jest obecny stan satelitów, jakie typy gwiazdy były do tej pory obserwowane i jakie obiekty mogą być obserwowane w przyszłości. Dodatkowo przedstawię wyniki analizy obserwacji BRITE'a dla dwu gwiazd: 53 Per i o Cen.

Hierarchiczne układy potrójne – nieliniowy model wiekowy

prof. dr hab. Sławomir Breiter (OA UAM)

Tematem jest opracowany przez prelegenta i D. Vokrouhlickiego układ równań opisujący wiekową ewolucję potrójnego układu gwiazd o charakterze hierarchicznym. Anomalie średnie wewnętrznej pary i gwiazdy zewnętrznej zostały usunięte aż do 9 rzędu względem stosunku momentów pędu. Użyto elementów wektorowych orbit (momenty pędu i wektory Laplace’a), dzięki czemu równania są nieosobliwe, zwarte i niezależne od wyboru kierunku osi układu współrzędnych.

Postępy w wybranych technikach obrazowania astronomicznego z wysoką rozdzielczością kątową

Aleksander Kurek (UJ)

Rozdzielczość kątowa obrazowania astronomicznego w pasmach UV, optycznym i w podczerwieni jest dziś wciąż limitowana seeingiem atmosferycznym oraz limitem dyfrakcyjnym teleskopów. Obecnie, dzięki coraz większym teleskopom oraz technikom adaptywnym, ma miejsce większa rewolucja w tej dziedzinie niż w czasach Galileusza.