Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (03.2017)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

On the electron acceleration at Saturns bow shock observed with Cassini

dr hab. Łukasz Stawarz (OA UJ)

A leading explanation for the origin of Galactic cosmic rays is acceleration at strong shock waves in the collisionless plasma surrounding young supernova remnants. Evidence for this is provided by multiwavelength non-thermal emission thought to be associated with ultrarelativistic electrons at these shocks. However, the dependence of the electron acceleration process on the orientation of the upstream magnetic field with respect to the local normal to the shock front (quasi-parallel/quasi-perpendicular), as well as on the shock Mach number, is still being debated.

Probing Jet Structures using Optical Variability in Blazars

dr Gopal Bhatta (OA UJ)

Active Galactic Nuclei (AGN) are the most luminous and long-lived objects in the universe. They are powered by the accretion of matter onto supermassive black holes. The sources being visible from cosmological distances and therefore key to the exploration of the universe at large, the understanding of AGNs lies at the forefront of extragalactic research as well as modern cosmology. Blazars, a subset of radio-loud AGNs with their relativistic jets pointed towards us, are known to exhibit multi-frequency flux variability in diverse timescales ranging from a few hours to a few years.

Polarymetria pulsów indywidualnych na niskich częstościach

dr Krzysztof Maciesiak (IA UZ)

Obserwacje pulsarów cierpią na brak dobrej jakości danych polarymetrycznych pulsów indywidualnych. Dotychczas badaniami pulsów indywidualnych zajmowano się sporadycznie, korzystając z danych słabej jakości i często bez polarymetrii. W związku z tym, złożono do GMRT projekt obserwacyjny o charakterze regularnego przeglądu nieba i w 2014 roku zostały przeprowadzone obserwacje polarymetryczne pulsów indywidualnych na niskich częstościach. Ostatecznie zostały zaobserwowane 123 pulsary, o okresach pomiędzy 0.1 a 8.5 s na dwóch częstościach 325 i 610 MHz.

Newtonian kinematical backreaction in cosmological N-body simulations

mgr Tomasz Kazimierczak

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 6 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kazimierczaka.

Promotor dr hab. Boudewijn Roukema, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Włodzimierz Godłowski (Uniwersytet Opolski).