Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (04.2017)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Cikały

mgr Marcin Cikała

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 10 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Cikały.
Tytuł rozprawy: Analiza żółtych gwiazd symbiotycznych AG Dra i StHa 190