Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (10.2017)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

"The power of astrochemistry: from atoms to molecules to life"

dr Dmitry Semenov (Max Planck Institute for Astronomy)

Chemical transformation of the atomic to molecular matter in space and the origin of life in the Universe, along with formation and characterization of exoplanets and their habitability are among the hottest topics in astronomy. To fully address these topics, consolidated efforts in observational, theoretical, and laboratory studies are needed. Astrochemistry, a relatively new interdisciplinary science that brings together astrophysics and chemistry at extreme conditions, stays at forefront of such investigations.

"Geometria wiązki radiowej pulsarów, czyli o odkryciach już poczynionych przez innych"

dr hab. Jarosław Dyks z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika

Problem kształtu radiowiązki pulsarowej to typowa w świecie nauki zagadka, gdy znamy tylko niektóre przekroje jakiegoś obiektu,
a musimy z nich odtworzyć jak wygląda trójwymiarowy obiekt. Przekrojów takich, czyli profili pulsów, znamy obecnie kilka tysięcy.
Historia odgadywania jaka fizyka za nimi stoi, pełna jest interesujących wzlotów i upadków, rewitalizacji zakurzonych idei i odkrywania już odkrytego. Problem jest tym bardziej nieznośny, że niektóre profile mają zdumiewająco symetryczny kształt, sugerujący proste rozwiązanie. Jaki jest kształt wiązki radiowej pulsarów?

Widma radiowe mgławic planetarnych

dr Marcin Hajduk

Abstrakt:
Promieniowanie radiowe mgławic planetarnych pochodzi z termicznej emisji plazmy. Widma radiowe mgławic planetarnych są źródłem informacji o ich strukturze i parametrach fizycznych. W literaturze istnieje kilka konkurujących modeli emisji radiowej mgławic planetarnych. Przedstawię wyniki analizy obserwacji radiowych 54 mgławic w obserwowanych w szerokim zakresie częstości. Przedstawię także perspektywę dalszych badań mgławic za pomocą interferometru LOFAR.
/dr Marcin Hajduk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Deki-Szymankiewicz

Beata Deka-Szymankiewicz

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 9 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Beaty Deki-Szymankiewicz

Tytuł rozprawy: Parametry podolbrzymów i karłów w próbce PTPS.