Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (12.2017)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

„Pulsary z maksimum energii w widmie około 1 GHz”

dr hab. Wojciech Lewandowski z Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila

Streszczenie:

"Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego"

dr Krzysztof Czart

Streszczenie:
Do statutowych celów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) należy popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. Realizowane jest to w różnorodny sposób, od inicjatyw skierowanych bezpośrednio do astronomów, po projekty dla ogółu społeczeństwa.

Analysis of Infrared features of PAH's

Emily Kosmaczewski, Fulbright Research Fellow at Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Abstract:
"I will present on the importance of tracing infrared features in interstellar medium and in the host galaxies of young radio sources. Specifically, I will show the breakdown of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) infrared emission features, the analysis and fitting of such features, the importance of certain features as tracers for star activity, as well as key correlations in the analysis of ISM. I will briefly discuss how this analysis can be used for other systems containing cold dust."