Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (01.2018)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

Pogoda kosmiczna (SWE)

prof. Paweł Rudawy, IA UWr

Streszczenie:

Projekt CREME - Comprehensive Research with Echelles on the Most interesting Eclipsing binaries

dr Krzysztof Hełminiak z CAMK Toruń

Streszczenie:
Projekt CREME jest dużym obserwacyjnym przeglądem rozdzielonych zaćmieniowych układów podwójnych za pomocą spektrografów wysokiej rozdzielczości. Celem projektu jest wyznaczenie dla kilkuset obiektów jak najbardziej kompletnego zestawu precyzyjnych parametrów gwiazdowych, w tym mas, promieni, jasności, temperatur efektywnych czy metaliczności.

„Pulsary z maksimum energii w widmie około 1 GHz”

dr hab. Wojciech Lewandowski z Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila

Streszczenie: