Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Katedra Radioastronomii

Katedra Radioastronomii jest częścią Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Najważniejszym instrumentem, unikalnym w Europie środkowo-wschodniej, jest 32m teleskop, który uczestniczy w światowej sieci VLBI. Grupy badawcze Katedry uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych.

Aktywność naukowa obejmuje badania różnych obiektów astrofizycznych: kwazarów, radiogalaktyk, pulsarów, maserów międzygwiezdnych i układów planetarnych.
Radiowa interferometria wielkobazowa (VLBI) to jedna z najbardziej zaawansowanych technik obserwacji astronomicznych pozwalająca na tworzenie najdokładniejszych obrazów obiektów w kosmosie. Realizacja tej techniki wymaga jak najściślejszej współpracy radioteleskopów na całym globie. Radioteleskopy Centrum Astronomii UMK uczestniczą w tym międzynarodowym przedsięwzięciu od blisko 30 lat. W Europie współpraca ta jest koordynowana przez konsorcjum pn. European VLBI Network (EVN) skupiające wszystkie obserwatoria radioastronomiczne na kontynencie.