Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Migracja planet w dyskach protoplanetarnych i powstawanie rezonansów ruchów średnich

Abstrakt:
"Powszechnie uważa się, że planety powstają w dyskach protoplanetarnych w dużych odległościach od gwiazdy macierzystej. Na skutek oddziaływania pływowego planet z dyskiem rozmiary orbit planetarnych ulegają zmniejszeniu (planety migrują w kierunku gwiazdy). Jeśli w dysku znajdują się dwie planety oraz jeśli zewnętrzna planeta w parze migruje szybciej niż planeta wewnętrzna (tzw. migracja zbieżna), dochodzi do utworzenia rezonansu ruchów średnich. W przypadku gdy w dysku znajduje się więcej planet, migracja zbieżna prowadzi do powstania łańcuchów rezonansów. Kluczową rolę w tworzeniu się rezonansów odgrywają orbity okresowe. W przypadku migracji gładkiej (tj. bez turbulencji) układ dwóch lub więcej migrujących planet zmierza do konfiguracji okresowej. W trakcie referatu omówię własności układów wieloplanetarnych odkrytych w ramach misji KEPLER w kontekście teorii powstawania takich systemów na drodze migracji. Przedstawię również modele formowania się kilku znanych układów rezonansowych."

Data
12.06.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA