Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy i doktoranci

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
dr Marcin Gawroński +48 (56) 611 3012
KRA 110
dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK +48 (56) 611 3076
KAA 24
prof. dr hab. Krzysztof Goździewski +48 (56) 611 3064
KAA 26b