Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy i doktoranci

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
dr Gracjan Maciejewski +48 (56) 611 3059
KAA 23
Anna Majewska +48 (56) 611 3010
dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK +48 (56) 611 3032
KRA 32
Jan Maśliński +48 (56) 611 3043
mgr inż. Janusz Mazurek +48 (56) 611 3016
KRA 111
dr Cezary Migaszewski +48 (56) 611 3006
KAA 16
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK +48 (56) 611 3051
KAA 20