Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy i doktoranci

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
mgr inż. Wojciech Talar +48 (56) 611 3010
Halina Tomczyk +48 (56) 611 3010
dr hab. Toma Tomov, prof. UMK +48 (56) 611 3015
KAA 26a