Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy i doktoranci

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
mgr Anna Wiśniewska +48 (56) 611 3031
KRA 31
dr Paweł Wolak +48 (56) 611 3012
KRA 110
mgr Aleksandra Wołowska +48 (56) 611 3037
KRA 37
dr Dominik Wóltański +48 (56) 611 3054
KAA 21a
mgr Zbigniew Wyrzykowski +48 (56) 611 3067
KAA 18