Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy obsługi

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

Andrzej Brzoska +48 (56) 611 3010
Janusz Filarecki +48 (56) 611 3043
Jarosław Kluska +48 (56) 611 3010
Bożena Król +48 (56) 611 3010
Anna Kurach +48 (56) 611 3010
Włodzimierz Leszczyński +48 (56) 611 3043
Anna Majewska +48 (56) 611 3010
Jan Maśliński +48 (56) 611 3043
Paweł Rzepka +48 (56) 611 3010
Anna Skowron +48 (56) 611 3010
mgr inż. Wojciech Talar +48 (56) 611 3010
Halina Tomczyk +48 (56) 611 3010