Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Doktoranci

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

dr Beata Deka-Szymankiewicz +48 (56) 611 3058
KAA 22a
dr Tomasz Kazimierczak +48 (56) 611 3038
KRA 38
mgr Dariusz Kubicki KAA 17
mgr Mateusz Ogrodnik +48 (56) 611 3054
KAA 21a
mgr Mateusz Olech +48 (56) 611 3037
KRA 37
mgr Carole Roskowiński +48 (56) 611 3037
KRA 37
mgr Rafał Sarniak +48 (56) 611 3029
KRA 29
mgr Aleksandra Wołowska +48 (56) 611 3037
KRA 37