Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1985 roku

Mikolajewski M., Mikolajewski J.
Mikolajewska J., Mikolajewski M.
Mikolajewski M., Biernikowicz R.
Borkowski K. M.
Krawczyk S., Turło Z., Wikierski B., Woszczyk A.
Gesicki K., Zalewski J.
Krełowski J., Strobel A.