Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1987 roku

Borkowski Kazimierz M.
Krelowski J., Walker G. A. H., Grieve G. R., Hill G. M.
Mikolajewski M., Mikolajewska J., Tomov T.
Krelowski J., Strobel A.
Westerlund B. E., Krełowski J.
Krelowski J., Walker G. A. H.
Mikołajewska J., Mikołajewski M., Biernikowicz R., Selvelli P. L., Turło Z.
Climenhaga J. L., Smoliński J., Krempeć-Krygier J., Krygier B., Krawczyk S.
Matveyenko L. I., Pauliny-Toth I. I. K., Sherwood B., Bååth L., Kus A.
Skopal A., Mikolajewski M., Biernikowicz R.
Westerlund B. E., Krelowski J.
Borkowski K. M.
Borkowski K. M.
Strobel A.
Strobel Andrzej
Skopal A., Mikolajewski M., Biernikowicz R.